22-v SUKUJUHLA 6.8.2022 Sorsakoskella

Nyyssösten sukuseuran sukujuhla ja vuosikokous järjestetään lauantaina 6.8.2022 Sorsakoskella Kylätalo Seuralassa, Sorsakoskentie 12, 79130 Sorsakoski. Autoille on runsaasti tilaa Fiskarsin tehtaan pysäköintialueella ja Sorsakoskentie varrella. Seuralan piha-alue on varattu invapysäköinnille. Sääntömääräinen VUOSIKOKOUS lauantaina 6.8.2022 Seuralassa. Käsitellään sukuseuran sääntöjen 9 §:n

Sukuseuran 20v-historiikki on valmistunut

Sukuseuran 20v-historiikki on valmistunut

Nyyssösten sukuseuran historiikki on kolmas teos julkaisusarjastamme. Sukuseuran 20-vuotishistoriikki oli alunperin tarkoitus julkistaa kesällä 2020 Jäppilässä, mutta koronapandemian vuoksi kesän juhla peruttiin. Sukuseuran hallitus kuitenkin päätti, että historiikki tehdään suunnitelman mukaan juhlavuonna, mutta julkaisuaikataulu siirrettiin kesästä joulukuulle.Historiikin tekstit on pääasiassa