Välkommen till Nyyssönens släktförening!

Nyyssönens släktförening ry grundades i Varkaus den 26/8 2000.

Registrerade medlemmar är ca 180. Föreningen är medlem i Sukuseurojen Keskusliitto.

Föreningens syfte är att skapa samhörighet mellan släktens medlemmar och de som är intresserade av släkten och släktföreningen, ta reda på vår släkts ursprung samt spara kunskap om släkten till kommande generationer.

Släktens huvudgrenar har undersökts sedan decennier. Undersökningen, som under de senaste åren använt även DNA-analyser, visar att alla släktgrenar förenar sig i Olli Nyyssönens, som levdevid 1400-talets slut i Joroinen, och som således är släktets stamfar. Resultaten av släktforskningen har samlats i boken Nyyssösten Suku I, som redan kommit i andra upplaga. Den andra delen, Nyyssösten Suku II, publicerades vid släktfesten i Joroinen 2/7 2016. Släktföreningen har påbörjat en publiceringsserie vars två första verk är “Min karismatiska vän Vilhelm Vilén samt andra människor och fenomen” av Heikki Nyyssönen (2018), och “Paavo Nyyssönen minns forna tider – från Suonenjoki till Sachalinöarna” (2019).

Till släktfesten har under åren samlats ett flertal gånger, senast 6/8 2022 i Sorsakoski. I samband med festen i Suonenjoki I 2004 avtäcktes en minnestavla ägnad till släktets stamfader Olli Nyyssönen. Minnestavlan finns i Joroinen, som är Ollis förmodade hemvist.

Nyyssönens släktförening publicerar informationsblad 2-3 gånger per år. Det skickas till registrerade medlemmar samt till föreningen anslutna forskare. Föreningen har även hemsida på adressen www.nyyssonen.info och en hemsida på Facebook, som är öppen för alla.

Släktförening säljer produkter försedda med släktföreningens vapen. Närmare informarion om dem finns på släktföreningens hemsida. Om du vill få information om din egen släktgren, kan du kontakta Ari Kankkunen genom epost ari.kankkunen(at)saunalahti.fi. Denna information får du mot en särskild ersättning. Informationen som rör släkten förutsätter medlemskap i föreningen.

Man kan bli medlem i föreningen antingen via våra hemsidor eller genom att ta kontakt med föreningens sekreterare Pirjo Nyyssönen via epost pirjo.nyyssonen(at)outlook.com.

Medlemskapet kostar 25 euro/år för enskild eller familj skriven på samma adress. Nya medlemmar är välkomna att delta i föreningens verksamhet.

Heidi Markkanen
styrelseordförande
epost: heidi.markkanen(at)nyyssonen.info

BESTÄLLNING av släktinformation:

Tabell över anfäder som pdf – fil till e-post, eller som papperskopia 17,00 €

Tabell över ättlingar (av egen släktgren) som pdf-, doc- eller rtf-blankett via e-post 26,00 €

OBS! Papperskopior skickas mot postförskott och portokostnad tillkommer. 

Släktinformation utlämnas endast till släktföreningens medlemmar.

Skicka släktinformation

Personuppgifter på svenska

Word-blankett (Personuppgifter)

Pdf-blankett (Personuppgifter)

Spara blanketten till din dator genom att högerklicka.

Skicka ifylld blankett till Ari Kankkunen, antingen via e-mail eller post, till adressen nedan
Ari Kankkunen
Ahlströminkatu 21 B 19
78250 Varkaus
Finland
+358 40 825 3304
ari.kankkunen(at)saunalahti.fi