Perustaminen

Nyyssösten Sukuseura ry sai alkunsa vuonna 1999 Ari Kankkusen ja Paavo Nyyssösen ollessa priimusmoottoreina. Paavo Nyyssönen, joka oli tutkinut sukua jo 1980-luvun alkupuolelta lähtien, otti yhteyttä varkautelaiseen Ari Kankkuseen huomattuaan internetistä, että oli olemassa toinenkin henkilö, joka oli selvitellyt samaa sukua. Niinpä he päättivät vertailla keskenään kerättyjä tietoja. Tuloksena oli, että heillä oli paljon yhtymäkohtia toistensa tutkimiin Nyyssösten sukuhaaroihin. Nämä tutkimustulokset Ari Kankkunen yhdisti yhdeksi sukuverkostoksi, jolloin huomattiin, että jo selvitetyt sukuhaarat yhtyivät useassa kohdassa. Yhteinen päätelmä oli, että nämä haarat voisivat olla peräisin yhdestä perheestä.

Tästä alkoi työ, jossa ryhdyttiin selvittelemään puuttuvia yhteyksiä. Pian kuitenkin huomattiin, että selvittelyn pohjana oleva tieto, joka saatiin seurakuntien rippikirjoista, päättyikin usein viimeistään 1600-luvun loppupuolelle tai 1700-luvun alkuun. Esim. Pieksämäen rippikirjat alkavat vuodesta 1721, mutta niiden tiedot osoittautuivat hyvin epätarkoiksi.

Kun haluttiin mennä vielä ajassa taaksepäin, täytyi turvautua ns. kuninkaan verokirjoihin ja papinveroluetteloihin, joita oli laadittu esim. Savonlinnan linnaläänistä jo vuodesta 1539 alkaen.

Sen aikainen kirjoitustyyli poikkesi hyvin paljon nykyisestä. Asiakirjoissa oli käytetty vanhaa ruotsin kieltä, jota maallikon on vaikea ymmärtää. Oli käännyttävä ammattilaisten puoleen, mikä puolestaan vaati rahaa.

Tällöin heräsi ajatus sukuseuran perustamisesta, jotta kustannukset saataisiin jaettua tasaisemmin. Niinpä sitten haalittiin kasaan joukko asiasta kiinnostuneita Nyyssösiä ja kokoonnuttiin heinäkuussa vuonna 2000 Jäppilään. Tilaisuudessa päätettiin, että sukuseuran perustava kokous järjestetään Varkaudessa 26.8.2000. Kokoukseen kutsuttiin osallistujia puhelimitse ja tuttujen kautta. Kokousjärjestelyistä vastasi Ari Kankkunen ja kokouspaikkana oli Varkauden Kotiseutukeskus.

Tilaisuuteen saapui 31 suvun jäsentä, joista kaukaisin oli tullut Hong Kongista saakka.

Avaussanat lausui Paavo Nyyssönen, joka kertoi lyhyesti jo tiedossa olevat eri sukuhaarojen kantaisät. Laajemmin tutkimustilannetta valotti Ari Kankkunen.

Kokouksen yksimielinen päätös oli, että perustetaan Nyyssösten Sukuseura ry. Kotipaikaksi sovittiin Jäppilä, joka silloin oli vielä itsenäinen kunta. Perusteena oli, että Jäppilä oli ollut jo vuosisatoja alue, joka oli monen Nyyssös-sukuhaaran lähtöpaikka.

Perustavassa kokouksessa valittiin seuralle hallitus: Susanna Järvenpää Kaustisilta, Ari Kankkunen ja Mauri Nyyssönen Varkaudesta, Heidi Markkanen Tallinnasta, Aki Nyyssönen Savonlinnasta, Paavo Nyyssönen Vantaalta ja Reino Nyyssönen Leppävirralta.

Kokouksessa päätettiin, että seura liittyy myös Sukuseurojen Keskusliittoon. Lisäksi päätettiin, että suvun ensimmäinen sukukokous järjestetään vuonna 2002 Suur-Savon alueella.

Seuran tavoitteiksi kirjattiin suvun vaiheiden ja historian selvittäminen, sukua koskevien tietojen kerääminen ja tallentaminen, ja suvun jäsenten yhteenkuuluvaisuuden vaaliminen. Sukuseura merkittiin yhdistysrekisteriin 16.2.2001 nimellä Nyyssösten Sukuseura ry.

Nyyssösten Sukuseuran perustava kokous Varkauden Kotiseutukeskuksessa 26.8.2000. Edessä Heidi Markkanen. Kuva Ari Kankkunen.

Varsinainen hallituksen järjestäytymiskokous pidettiin 30.9.2000 Helsingissä. Tällöin seuran puheenjohtajaksi valittiin Paavo Nyyssönen, sihteeriksi Heidi Markkanen, rahastonhoitajaksi Aki Nyyssönen sekä tutkimusvastaavaksi Ari Kankkunen.

Tässä kokouksessa päätettiin kantaa ensimmäiset jäsenmaksut vuodesta 2001 alkaen. Samalla sovittiin, että jäsenrekisteriä pitää Heidi Markkanen. Tilaisuudessa keskusteltiin yhdistyksen jäsenlehtisen toimittamisesta, joka toimisi tiedotuskanavana jäseniin päin.

Tutkimustoimintaa päätettiin myös tehostaa niin, että otettaisiin avuksi alan ammattilaisia, jotka selvittäisivät suvun vaiheita kirkonkirjojen takaa.  Suvun juuria 1500- ja 1600-luvuilta selvittivät ammattitutkijat fil. lis. (historioitsija) Erkki J. Hämäläinen Helsingistä ja FM Raimo Viikki Mikkelistä. Myöhemmässä vaiheessa tuli mukaan myös sukututkija Tommy Koukka Keravalta.

Jäsenet ja jäsenkunta

Kun seuramme perustettiin Varkaudessa vuonna 2000, asetettiin jäsentavoitteeksi 300 jäsentä. Perhe nähtiin yhtenä jäsenenä. Laskettiin, että näin ollen tavoitettaisiin noin 1000–1200 sukumme jäsentä. Jäseniä on Suomen lisäksi mm. Yhdysvalloista, Hong Kongista, Hollannista, Espanjasta, Ruotsista, Norjasta jne. Jäsenkunta on sosiaalisesti kattava, joka osoittaa sen, että Nyyssösten Sukuseura on yhteisö, johon kaikki suvun jäsenet ovat tervetulleita ja jossa vaalitaan Nyyssösten suvun yhteenkuuluvaisuutta.

Tiedotuslehti

Sukuseura on vuodesta 2001 lähtien julkaissut tiedotuslehteä, joka on ilmestynyt vähintään kaksi kertaa vuodessa. Sitä on jaettu kaikille sukuseuran jäsenille. Lehden toimittaminen on ollut Heidi Markkasen harteilla. Vuodesta 2005 lähtien lehden on taittanut Marianne Sartomaa Pieksämäeltä. Lehti on toiminut tiedotuskanavana jäseniin päin. Siinä on kerrottu, missä vaiheessa suvun tutkiminen etenee, ja jostain nykyisestä tai edesmenneestä suvun jäsenestä tai suvun tapahtumasta. Seuran puheenjohtajalle on varattu oma palsta, jossa hän kertoo yleisesti ajankohtaisista asioista. Lehdessä on myös julkaistu seuraamme tukeneiden yrityksien mainokset.

Vuoden 2007 aktiivisin sukuseura

Nyyssösten Sukuseura ry on valittu vuoden 2007 aktiivisimmaksi sukuseuraksi lauantaina 11.10.2008 Sukuseurojen Keskusliiton syyskokouksessa, joka pidettiin Kuulutko sukuuni -päivien yhteydessä Vantaalla.

Esko Nyyssönen ja Ari Kankkunen Vantaalla 11.10.2008 Aktiivisin sukuseura -palkintojen kera.

Vuoden 2010 parhaat kotisivut

Sukuseurojen Keskusliitto ry:n järjestämässä kotisivukilpailussa Nyyssösten Sukuseuran kotisivut saivat 1. palkinnon. Palkinto luovutettiin Vantaalla Kuulutko sukuuni -tapahtumassa 9.10.2010.