Tarinat ja perinnetietous

Kuinka moni meistä onkaan harmitellut, ettei isovanhempien kertomuksia tullut aikanaan kirjoitettua muistiin. Juuri nyt on se oikea aika kirjoittaa kerrotuista tai koetuista tapahtumista.

Nykyhetkikin muuttuu ajansaatossa menneeksi ja tulevat sukupolvet lukevat mielenkiinnolla siitä mitä tänään taltioimme. Ei ole niin pientä tarinaa ettei sitä kannata kirjoittaa muistiin.

Tarinat voivat olla iloisia, surullisia, opettavaisia tai vaikkapa kuvauksia siitä mitä oikein tapahtui. Ne voivat olla itse koettuja tai suvussa muistitietona kulkeneita. Ne voivat olla lapsen silmin nähtyjä tai jo paljon elämää kokeneen. Ne voivat olla juhlaa, työtä, lemmen leiskuntaa tai sodan kauheuksia. Kaikki ne tuovat tietoa sukumme vaiheista.

Tarinat ovat kuin aikakone. Niiden avulla pääsemme tutustumaan menneisiin sukupolviin ja elämän olosuhteisiin. Nimistä tulee elävämpiä. Tarinat tuovat esiin sukumme jäsenien luonteenpiirteitä ja tapoja toimia. Ymmärrämme paremmin, myös itseämme.

Kuten mestari oppipojalleen, myös tallennettu perinne jakaa tietoa eteenpäin. Lapsuuden leikit, käsityöt, ruokareseptit, työtavat, sairauksien parantaminen tai vaikkapa joulun valmistelu – kaikki ne ovat perinnetietoutta. Se mitä ei kerrota eteenpäin unohtuu.

Nyyssösten sukuseura on taltioinut sukumme vaiheisiin liittyviä tarinoita ja perinnetietoutta koko toimintamme ajan. Se on yksi tärkeimmistä tehtävistämme. Tarinoita ja perinteitä on julkaistu sukukirjassamme, nettisivuillamme sekä tiedotelehdessämme.

Toivommekin, että yhä useampi meistä tarttuu kynään (tai nykyisin tietokoneen näppäimiin) ja lähettää sukuseurallemme Nyyssösten vaiheisiin liittyviä tarinoita, perinnetietoutta tai vaikkapa lehtileikkeitä. Kaikki tieto on arvokasta.

Pakinat

Pakinapalstalle ovat tervetulleita kaikki ”siniset ajatukset” ja pohdiskelut. Tekstin käsittelytapa voi olla hyvin avointa ja vapaamuotoisen pakinamaista – voit kirjoittaa vaikkapa runomittaan. Aiheita ei sinällään ole rajattu, mutta toivomme niiden liittyvän omaan sukumme.
Mualiman näkeminen Nyyssösen silimin voes olla vaekka kantava ajatus.

Tarinoiden ja pakinoiden lähettäminen

Nyyssösten sukuseura ottaa kiitollisena vastaan kaikki lähettämänne tarinat, pakinat, perinnetietouden ja lehtileikkeet. Ne voidaan lähettää postitse, sähköpostilla tai nettisivultamme. Kopioimme lähettämänne tiedot seuramme arkistoon.  Mikäli tarinoita tai haastatteluja on c-kasetilla, siirrämme ne digitaaliseen muotoon.
Lähetyksen mukaan on liitettävä:

  1. lähettäjän nimi ja yhteystiedot
  2. annetaanko julkaisulupa Nyyssösten sukuseuran tuleviin julkaisuihin tai nettisivullemme
  3. haluaako lähettäjä sukuseuran palauttavan  postitse tulleet alkuperäiskappaleet

sekä seuraavat tiedot mikäli ne ovat tiedossa:

  1. keneltä tieto on alun perin saatu (esim. kuka kertonut) ja hänen syntymä-/kuolintietonsa
  2. tarinassa kerrottujen henkilöiden syntymä-/kuolintiedot
  3. lehtileikkeen julkaisseen lehden nimi ja julkaisupäivämäärä

Postitusosoite:
Nyyssösten sukuseura ry
c/o Kari Pekka Nyyssönen
Tarpialankatu 18-20
78300 Varkaus

Puh: 050 59 59 789
Sähköposti: kari.nyyssonen (at) nyyssonen.info