Heikki Nyyssönen, Oulu 19.2.2009

Mitä ovat anopikset? He ovat naisia, joiden lapset ovat keskenään naimisissa. Miksi anopille ei saa kertoa vitsiä? Koska nauru pidentää ikää.

Englannin kielessä ei ole anopin kaltaista sanaa. Anoppi on mother-in-law eli äiti avioliiton kautta. Appi taas on father-in-law eli isä avioliiton kautta.

Sukulaisuutta tarkoittavat sanat ovat mielenkiintoisia ja niitä on mielenkiintoista verrata eri kielissä.

Sanonta ”putosi kuin eno veneestä” on kaikille tuttu. Sanonta on voinut syntyä jossain tositilanteessa, mutta myös sanat eno ja vene sointuvat hyvin yhteen. Vertaa ”putosi kuin setä veneestä”. Siinä ei ole samaa efektiä.

Suomen kielessä on kaksi setä-sanaa, eno ja setä. Englannissa on vain yksi, uncle. Se on tuttu sanonnasta Uncle Sam, Yhdysvallat eli U.S. (United States).

Ruotsin täti on faster, jos hän on isän sisar (fars syster), ja moster, jos hän on äidin sisar (mors syster). Täti voi olla myös tant, joka tarkoittaa tätejä yleensä, kuten esim. laulussa ”On meillä hauska täti, tuo Täti Monika, kun täti menee torille, on näky komea!” Täti Monika on siis Tant Monika ruotsiksi.

Miksi sanotaan sukulaisia, joilla on yhteiset isovanhemmat, mutta eri vanhemmat? Serkuiksi, tietenkin. Orpana on toinen serkkua tarkoittava sana, mutta se ei ole enää yleisessä käytössä. Sukunimenä sitä kyllä vieläkin käytetään. Muita vanhentuneita sanoja ovat kyty, näälä ja nuode. Ne tarkoittavat lankoa. Nato puolestaan on vanhentunut kälyä tarkoittava sana. Sillä ei ole mitään tekemistä sotilasliiton kanssa.

Satun olemaan sekä isoisä että isoisoisä. Savossa isoisä on ukki ja isoisoisä on isoukki. Muita isoisää tarkoittavia sanoja ovat mm. vaari, äijä ja taata. Isoäiti on mummo tai mummi ja joskus jopa ämmä. Englanniksi isoisä on grandfather ja isoäiti grandmother. Tuttavallisesti isoäiti on granny. Norjan kielessä mummi on beste mor eli paras äiti.

Vävy on englanniksi avioliiton kautta saatu poika, son-in-law. Miniä on daughter-in-law. Ruotsin kielessä niitä vastaavat svärson ja svärdotter. Svära tarkoittaa vannomista ja kiroamista. Vävylle löytyy ruotsin kielessä myös toinen sana, nimittäin måg. Se on lyhyt ja ytimekäs.

Kun yhdistetään sanat koti ja vävy saadaan kotivävy. Sukututkijat tietävät, että kotivävystä tuli entisinä aikoina usein talon isäntä.

Sukulaisia ovat suppeassa merkityksessä vain biologiset sukulaiset. Niiden ulkopuolelle jäävät kaikki avioliiton kautta tulleet. Siis myös oma vaimo. Monissa kielissä vaimoa tarkoittava sana tarkoittaa muuten naista yleensä. Sellainen on ranskan femme.

Aviomies on joskus ollut herra talossa, siitä päätellen että aviomies on englannin kielessä husband, mikä tarkoittaa isäntää.

Ajat muuttuvat ja se näkyy myös kielessä. Nykyään tullaan toimeen suppeammalla sukulaissanastolla kuin entisinä aikoina. Jopa sukulaisiakin tärkeämpiä ovat monelle frendit, ystävät ja kaverit. Mutta sinkuillakin on isä ja äiti. Siinä kolmiyhteydessä on sukulaisuuden ydin ja perusta ja se säilyy.