Sukuseura
Nyyssösten Sukuseura ry
     

Sukuseuran esittely

Tervetuloa Nyyssösten Sukuseuraan!

NYYSSÖSTEN SUKUSEURA ry on perustettu Varkaudessa 26.8.2000. Seuran jäsenmäärä on kasvanut ripeästi, rekisteröityjä jäseniä on tällä hetkellä noin 250. Seura kuuluu Sukuseurojen Keskusliittoon.

Seuran tarkoituksena on luoda yhteenkuuluvuutta suvun jäsenten sekä suvusta ja sukuseurasta kiinnostuneiden kesken, selvittää sukumme alkuperää ja sukuun liittyviä tapahtumia sekä tallentaa sukutietoutta jälkipolville.

Suvun päähaaroja on tutkittu jo vuosikymmenten ajan. Tutkimus, jossa on viime vuosina käytetty myös DNA-analyysejä, osoittaa, että kaikki sukuhaarat yhdistyvät 1400-luvun lopulla Joroisissa eläneeseen Olli Nyyssöseen, joka on siten suvun kantaisä. Sukututkimuksen tuloksia on koottu vuonna 2007 julkaistuun Nyyssösten Suku I -teokseen, josta on otettu jo toinen painos. Sukukirjan toinen osa, Nyyssösten Suku II, julkaistiin Joroisten sukujuhlassa 2.7.2016.

Sukujuhlaan on kokoonnuttu vuosien saatossa monta kertaa, viimeksi 2.7.2016 Joroisissa. Vuonna 2004 Suonenjoella pidetyn juhlan yhteydessä paljastettiin suvun kantaisälle Olli Nyyssöselle omistettu muistolaatta. Muistolaatta sijaitsee Ollin oletetuilla kotikonnuilla Joroisten Savuniemessä.

Nyyssösten Sukuseura julkaisee 2–3 kertaa vuodessa ilmestyvää tiedote-lehteä, joka lähetetään rekisteröidyille jäsenille. Seuralla on myös kotisivut osoitteessa www.nyyssonen.info. Nyyssösten Sukuseuralla on myös kaikille avoin Facebook-sivusto.

Sukuseuralla on myytävänä joitakin sukuseuran vaakunalla varustettuja tuotteita. Tarkemmat tiedot tuotteista löytyvät seuran kotisivuilta. Mikäli haluat lisätietoja omasta sukuhaarastasi, voit ottaa yhteyttä Ari Kankkuseen sähköpostilla ari.kankkunen(at)saunalahti.fi. Tietoja luovutetaan erillistä korvausta vastaan. Sukua koskevan informaation saaminen edellyttää seuran jäsenyyttä.

Seuran jäseneksi voi liittyä seuramme kotisivujen kautta tai ottamalla yhteyttä seuramme sihteeriin Heidi Markkaseen sähköpostilla heidi.markkanen(at)nyyssonen.info. Jäsenmaksu vuodessa on 25 euroa / samassa osoitteessa asuva perhekunta. Uudet jäsenet ovat tervetulleita mukaan toimintaan.

Ilona Frisk
hallituksen puheenjohtaja
sähköposti: ilona.frisk(at)nyyssonen.info

 

Välkommen till Nyyssönen Släktföreningen!

Nyyssönen Släktföreningen grundades i Varkaus 26 August år 2000. Medlemskapet har vuxit snabbt, idag har vi cirka 250 registrerade medlemmar. Föreningen tillhör Släktföreningarnas Centralförbund.

Föreningens uppgift är att skapa samhörighet mellan släktmedlemmar och andra intresserade, forska släktets ursprung, arrangera släktmöten och likadana evenemang samt bevara släkthistorier och kunskap för kommande generationerna.

De viktigaste rötterna av släkten har studerats i årtionden. Forskningen, i vilket ingår också DNA- analys, visar att alla släktgrenar förenas i Olli Nyyssönen, som levde i Jorois, Savuniemi, på slutet av 1400-talet. Olli Nyyssönen sålunda anses vara släktets förfader. Forskningsresultaten har samlats i boken ”Nyyssösten Suku I” (Släktet Nyyssönen I) publicerad år 2007. Den andra delen av verket, Nyyssösten Suku II, publicerades 2.7 2016.

Under årens lopp har släktet samlats i släktmöte flera gånger, senast I Jorois 2.7.2016. År 2004 i sammanhang med släktmöte i Suonenjoki, avslöjades förfader Olli Nyyssönens minnesplatta på hans förmodade boplats i Jorois.

Nyyssönen Släktföreningen publicerar ett nyhetsbrev två eller tre gånger varje år. Nyhetsbrevet sänds till registrerade medlemmar kostnadsfritt. Föreningen har en hemsida (www.nyyssonen.info) och den även befinner sig på Facebook.

Nyyssönen Släktföreningen bjuder på ett antal produkter försedd med familjevapnet. Mer detaljerad information om produkter som är till salu finns på föreningens hemsida. Om du vill veta mer om din egen släktgren, var god och kontakta Ari Kankkunen via e-post ari.kankkunen(at)saunalahti.fi. Information sänds till medlemmar mot avgift.

Vill ni bli medlem av föreningen var god och se hemsidan eller kontakta föreningens sekreterare Heidi Markkanen, e-post heidi.markkanen(at)nyyssonen.info. Medlemsavgift per hushåll är 25 euro / år. Nya medlemmar är hjärtlig välkomna!

På uppdrag av Nyyssönen Släktförening

Ilona Frisk
Styrelseordförande
e-post: ilona.frisk(at)nyyssonen.info

 

Nyyssösten sukuseura ry
Rek.nro 181039 /16.12.2001
Kotipaikka: Jäppilä
Perhejuhlat
 

 

 
               
 
   
           
© Web programming , design & graphics by Jonni